หจก. ซีเอสโฮม
โทร 099-445-6916, 043-002426 E-mail: cshomekk@hotmail.com
  • en
  • th

ผลงาน


ผลงาน

 

ผลงานที่ผ่านมา

 

ผลงานบ้านชั้นเดียว ปี 2567

 

ผลงานบ้าน 2 ชั้น ปี 2566

 

ผลงาน BLOCK LAND

 

ผลงานบ้าน คุณสุบรรณ

 

ผลงานบ้านคุณสารารัตน์ วิลวิส

 

บ้านคุณสัมฤทธิ์ ครบ 120 วัน

 

บ้านคุณสัมฤทธิ์ ครบ 90 วัน

 

 

ทาวน์โฮม 2 ชั้น ครึ่ง 1 (ซ้าย) ครึ่ง 2 (ขวา) โครงการ The Funtion 27 Utin

 

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น คุณบุพผา โคตะนิวงษ์

 

บ้านคุณอรพรรณ จุลหนองใหญ่

 

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา เจ้าของคุณสุวิมล มุงคำภา

 

งานออกแบบและกำลังก่อสร้าง

 

 

งานออกแบบบ้าน คุณพีรดนย์

 

งานออกแบบบ้าน คุณสัมฤทธิ์

 

กำลังก่อสร้างบ้าน คุณสัมฤทธิ์ ไชยบัณฑิต

 

โครงการทาวน์โฮม เจ้าของคุณประสิทธิ์ วงศ์นิจศีล

 

ออกแบบและก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 3 คูหา เจ้าของคุณศิริมล มุงคำภา

 

อาคารพาณิชย์ 5 คูหา

 

บ้านชั้นเดียว