หจก. ซีเอสโฮม
โทร 099-445-6916, 043-466478 E-mail: cshomekk@hotmail.com
  • en
  • th

ผลงาน


ผลงาน

ผลงานที่ผ่านมา

 

บ้านคุณสารารัตน์ วิลวิส

 

 

 

 บ้านคุณสัมฤทธิ์ ครบ 120 วัน

 

 

 

บ้านคุณสัมฤทธิ์ ครบ 90 วัน

 

 

 


 

 

 

  


 

                                                  ทาวน์โฮม 2 ชั้น ครึ่ง 1 (ซ้าย) ครึ่ง 2 (ขวา)  โครงการ The Funtion 27 Utin                                        

 

 

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

คุณบุพผา โคตะนิวงษ์

บ้านคุณอรพรรณ จุลหนองใหญ่

 

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา 

เจ้าของคุณสุวิมล มุงคำภา


 

งานออกแบบและกำลังก่อสร้าง

 

งานออกแบบบ้าน คุณพีรดนย์

บ้านคุณสัมฤทธิ์

 

กำลังก่อสร้างบ้าน คุณสัมฤทธิ์ ไชยบัณฑิต

 

โครงการทาวน์โฮม

เจ้าของคุณประสิทธิ์ วงศ์นิจศีล

ออกแบบและก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 3 คูหา

เจ้าของคุณศิริมล มุงคำภา


 

อาคารพาณิชย์ 5 คูหา

 

 

 


 
บ้านชั้นเดียว